Fartygsbemanning


Offcoast AB bemannar fartyg inom närfart (Östersjön) med matros, styrman eller befälhavare (FB klass VI Manilla, max 500 BRT). Certifikaten innefattar bl a ROC, Högfart (RIB), Advanced Fire Fighting, Basic Safety, Maskinbefäl klass VIII samt grundkurs sjukvård.

Vi har även 6 års erfarenhet av svävartrafik och certifikat för detta.

Ring oss på Tel. 070-2662034 för info om tillgänglighet.