Fartygsbemanning


Offcoast AB bemannar fartyg inom närfart med styrman eller befälhavare (FB klass VI Manilla, max 500 BRT). Certifikaten innefattar bl a ROC, Högfart (RIB), Advanced Fire Fighting, Basic Safety, Maskinbefäl klass VIII, Crowd and Crises Management (CCM) samt grundkurs sjukvård. Giltigt friskintyg för sjöfolk.

Vi har även 6 års erfarenhet av svävartrafik.

Ring oss på Tel. 070-2662034 för info om tillgänglighet.