Välkommen till Offcoast!


Vi är ett litet fåmansföretag med lång erfarenhet av olika sjötjänster. Bland olika fartyg vi bemannat tidigare kan nämnas passagerarbåtar, timmerbogserare, hamnisbrytare, RIB-båtar, lotsbåtar, mudderverk, taxibåtar, sjöassistans och däcksmanskap i oceanfart. Främst har vi verkat i Norrland och på Västkusten men är öppna för förslag även på andra orter.

Anlita oss för ett snabbt, tryggt och certifierat utförande!


Anders Innala, Offcoast AB
E-mail: info@offcoast.se
Telefon: 070-2662034